Friday, November 14, 2014

Kajian Pembentukan emosi kanak-kanak melalui bahan bacaan sastera

Kajian

Kajian dibuat terhadap tiga puluh orang kanak kanak dari tiga buah sekolah rendah di Malaysia (mengikut Zon tertentu) Pelajar berumur antara 7-12 tahun telah dipilih secara rawak dan ditemu bual untuk mendapat hasil kajian. Beberapa cerita rakyat dijadikan sampel bacaan seperti  Peniup Seruling, Tempua bersarang rendah dan sebagainya.

Source
Hasil kajian mendapati bahawa :

1. Bahan bacaan sastera dapat menimbulkan reaksi emosi seperti sedih, marah, simpati dan sebagainya.
2. Bahan bacaan sastera bergambar pula didapati lebih menarik minat kanak-kanak untuk membaca.
3. Manakala cerita berkenaan binatang menjadi pilihan majoriti kanak-kanak.

Kesimpulan :

Ibarat melentur buluh biar dari rebungnya. Idea dan pemikiran penulis perlu ada sifat tanggungjawab untuk membentuk pemikiran awal kanak-kanak menjadi lebih positif.

Download Artikel atau baca seterusnya di  Jurnal

Sumber :


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...